Termín konania
29. apríl - 1. máj 2021
Miesto konania
Hotel Partizán, Tále 108, 977 01 Bystrá
Forma kongresu
prezenčná, alebo dištančná ev. kombinovaná (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie)
Dôležité termíny
08.01.2021otvorenie webovej stránky kongresu s možnosťou prihlásenia aktívnej/pasívnej účasti a abstraktov
24.02.2021posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
01.03.2021oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác a zverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na webovej stránke SHS
01.03.2021posledný termín pre prihlášky satelitných sympózií
21.03.2021zverejnenie definitívneho programu na webovej stránke SHS a rozposielanie programu elektronickou formou členom SHS, PSPK SKS a ostatným prihláseným účastníkom
28.03.2021posledný termín zaplatenia včasného účastníckeho poplatku
28.03.2021posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania
Prihláška na podujatie
Pasívnú účasť môžete prihlásiť prostredníctvom tohto online formulára za zvýhodnené poplatky do 28. marca 2021.
Prihlasovanie abstraktov
Abstraktová zóna bola uzatvorená 24. februára 2021.
Ubytovanie
Viac informácií o ubytovaní počas podujatia nájdete tu.